Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Trường Minh
Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Trường Minh
Địa chỉ: Tầng 3 tòa nhà văn phòng HH1, Meco Complex Ngõ 102, Trường Chinh, Phương Đình, Đống Đa, Hà Nội, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội
Vị trí tuyển dụng
Tên công ty / Tổ chức Khu vực Mức lương Ngày hết hạn